Menu

Centrum pre rodinu Trenčín

Centrum pre rodinu Trenčín

Náš príbeh

Centrum pre rodinu Trenčín je otvorený priestor tvorený komunitou nadšených ľudí, kde ponúkame široké spektrum aktivít napomáhajúcich zdravému fungovaniu rodín. Prostredníctvom kurzov, prednášok, chceme podporovať rodiny, ale i jednotlivcov, chceme inšpirovať, pomáhať skvalitňovať vzťahy a podávať pomocnú ruku tým, ktorí sa ocitli v zložitej situácii.


Venujeme sa všetkým vekovým kategóriám od manželských párov, cez deti, študentov až po seniorov. Všetky naše činnosti majú za sebou dlhé obdobie vývoja a stojí za nimi tím ľudí, ktorí svojím nadšením a vytrvalosťou dokázali vytvoriť fungujúce občianske združenie.
Podporujeme rozvíjanie činnosti v charitatívnej a dobrovoľníckej oblasti, využívaní voľného času, a taktiež vedieme ľudí, aby boli prínosom pre spoločnosť.
Medzi naše aktivity patrí Kurz prípravy na manželstvo, Manželské večery - pre upevnenie manželského vzťahu, Kurz efektívneho rodičovstva, víkendové pobyty Otec & Syn, Otec & Dcéra pre skvalitnenie vzťahov medzi rodičmi a tínedžermi, diskusné večery s rôznymi zaujímavými hosťami. Jednou z našich pravidelných aktivít sú tvorivé dielne pre deti a mamičky s deťmi sa u nás radi zastavia v herni.


Stručný popis organizácie

Centrum pre rodinu Trenčín je otvorený priestor tvorený komunitou nadšených ľudí, kde ponúkame široké spektrum aktivít napomáhajúcich zdravému fungovaniu rodín. Prostredníctvom kurzov, prednášok, chceme podporovať rodiny, ale i jednotlivcov, chceme inšpirovať, pomáhať skvalitňovať vzťahy a podávať pomocnú ruku tým, ktorí sa ocitli v zložitej situácii.

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma