Menu

Martina Bednáriková

Martina Bednáriková

Povolanie: marketingový špecialista

Prečo som sa stal overovateľom?

Aké výzvy chcem overovať?

Výzvy, ktoré sa týkajú pomoci (tehotným) mamičkám a ich deťom.

Výzvy, ktoré som podporil()

Výzvy, ktoré som overil()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma

Vaša platba bola upravená