Menu

Profil Martina Baďurová

Martina Baďurová

Povolanie: Sociálna pracovníčka

Prečo som sa stal overovateľom?

Aby som pomohla ľuďom, čo to potrebujú

Aké výzvy chcem overovať?

výzvu pre Tibora na liečbu ALS

Výzvy, ktoré som podporil()

Výzvy, ktoré som overil()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma

Vaša platba bola upravená