Menu

Profil Mestská časť ...

Mestská časť Bratislava-Rusovce

Prečo sme sa stali overovateľom?

V sobotu 11. júla 2020 zasiahol bytový dom na Firmovej ulici v Rusovciach. V dôsledku tohto požiaru boli zasiahnuté štyri byty. Starostka Rusoviec prisľúbila poškodeným obyvateľom, že mestská časť bude nápomocná pri zmierňovaní rozsahu ich škôd. Mnohí obyvatelia mestskej časti by radi poškodeným prispeli formou spustenia finančnej zbierky.

Aké výzvy chceme overovať?

Plánujeme overovať len výzvy so zameraním na pomoc pre obyvateľov MČ Bratislava-Rusovce, ktorí sa ocitli v núdzi.

Výzvy, ktoré sme overili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma