Menu

Profil Ranč Emanuel

Ranč Emanuel

Telefónne číslo: 0948643779

Email: o.z@rancemanuel.sk

Ulica: Teplicka

Číslo: 39

Mesto: Poprad-Veľka

PSČ: 05801

IČO: 42086272

Web: www.rancemanuel.sk

Náš príbeh

Túžba pomáhať tým najbiednejším nás viedla k vytvoreniu občianskeho združenia Ranč Emanuel a následne k realizácii projektu domu na polceste. Týmto projektom chceme reagovať na potreby cieľových skupín a tiež uskutočniť to, čo sme si predsavzali ako občianske združenie Ranč Emanuel poskytovať pomocnú ruku tým, ktorí si sami pomôcť nemôžu, tým ktorých bieda mnohokrát pritlačila na samotné dno. Mnohí z nás si ani neuvedomujú, že na Slovensku je mnoho mladých ľudí, ktorí sa ocitli v krízovej situácií a ostali na ulici. Aj oni mali pred tým domov, rodičov, niektorí štúdia na strednej alebo vysokej škole a mnoho iných veci, ale krehká je hranica medzi štandardným životom a živorením.

Cieľom ľudského rozvoja je rozširovať šance a príležitosti pre každého. Nemožno však prehliadať, že pre mnohých mladých ľudí na Slovensku  je táto šanca obmedzená,  vyplýva to z rôznych príčin akým sú napr. chudoba, chyby rodičov, nerozvážne správanie sa mladých ľudí, zlé rodinné zázemie alebo rodičia nemôžu či nechcú podať pomocnú ruku, problémy s alkoholom a mnoho iných príčin pre ktoré mladí ľudia ostávajú bez domova. Tieto príčiny majú za dôsledok oveľa ťažší priebeh osamostatňovania sa. Mnohí  z nich a  predovšetkým absolventi z  detských domovou kráčajú  cez prekážky, na ktoré ich nikto nepripravoval. Učia sa prežiť a  pomáhajú si ako vedia v situáciách ktoré sú často nad ich sily. Títo mladí ľudia vstupujú do života na jednej strane s obavami, na strane druhej s odhodlaním a presvedčením, že sa dokážu úspešne zaradiť do občianskeho života a nebudú žiť ako ich predchodcovia. Vo väčšine prípadov je však realita úplne  iná. Odrazu sa musia postarať sami o seba. Nie je to také ľahké, ako si to predstavovali. Mnohým z nich to nevyjde a ich sny sa rozplynú na ulici či vo väzení.  Úzko s tým súvisí  aj strácanie záujmu o okolité dianie, o vlastné záujmy, o vlastných priateľov, nechuť vzdelávať sa, rozvíjať svoju osobnosť,  tešiť sa zo života. Väčšinu odsúdených oddelenia výnimočných trestov v Ilavskej väznici pochádza z nefunkčných rodín a nemalé percento z nich prežilo detstvo v ústavoch. Množstvo životov tak končí tragicky. Je to skaza mladého človeka, či už fyzická alebo duševná. Mladého človeka ktorý ma naozaj všetko pred sebou. Keď majú šťastie a stretnú sa s človekom, ktorý sa im chce stáť blízkym a prijať ich takých aký sú, ak majú to šťastie a dostávajú primerane odozvy na svoje úsilie, majú šancu postupné nájsť svoju cestu a nadobudnúť reálny obraz o sebe, svojich schopnostiach a možnostiach. Keď však žijú v podmienkach, ktoré im poskytujú len slabú ľahostajnú alebo negatívnu odozvu nemajú základ, ktorý by im umožnil zorientovať sa, spoznávať a prijať svoje reálne predpoklady a možnosti.

Nesmieme dovoliť zahodiť mladým ľuďom so sociálne slabších skupín možnosť slušne žiť. Ak máme možnosť niečo v tomto smere vytvoriť, prečo sa o to nepokúsiť?!

Odpoveďou na túto otázku, ale zároveň i výzvu  je  vybudovanie sociálneho zariadenia  domu na polceste, v ktorom chceme poskytovať sociálne služby. Cieľovou skupinou projektu sú chlapci  ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením, alebo je obmedzená ich schopnosť sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy.

Toto sociálne zariadenie sa bude nachádzať pri obci Terňa, kde sme odkúpili pozemok a získali stavebné povolenie. Prostredníctvom tohto domu na polceste chceme zmierniť a odstrániť negatívne dopady života na mladých ľuďoch.  Je tu naozaj reálna šanca, že aspoň niekoľko mladých ľudí bude mať nielen strechu nad hlavou, svoju posteľ ale i psychickú oporu v ľuďoch, ktorí im budú na blízku, keď ich budú potrebovať a taktiež priestor pre rozvoj svojej osobnosti, aby mohli žiť plnohodnotný život. Vidíme dôležitosť budovať sociálne zariadenia, ktorých je na Slovensku veľmi málo, ale sú veľmi dôležité pre život týchto mladých ľudí.

Pomôžte nám pomáhať a podporte toto dielo. 

Všetci spoločne veríme, že tento príbeh je príbehom, ktorý tvorí Božia dobrota a starostlivosť, a že z jeho pomocou sa nám podarí vystavať toto dielo.

Vopred Vám ďakujeme za Vašu prejavenú dôveru a pomoc


Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma