Menu

Peter Kremský

Peter Kremský

Povolanie: poslanec NRSR

Prečo som sa stal overovateľom?

Z titulu funkcie, ktorú zastávam sa stretávam veľa krát s ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc a práve vďaka mandátu mám väčší priestor aj na takúto činnosť.

Aké výzvy chcem overovať?

Výzvy, ktoré som overil()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma

Vaša platba bola upravená