Menu

Profil Zuzana Švecová

Zuzana Švecová

Povolanie: účtovníčka/ekonómka

Prečo som sa stal overovateľom?

záujem o dobrovoľnícku činnosť

Aké výzvy chcem overovať?

Výzvy, ktoré som overil()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma

Vaša platba bola upravená