Menu

Centrum rehabilitácie Miroslava Náhlika - CEREMINA, n.o.

Centrum rehabilitácie Miroslava Náhlika - CEREMINA, n.o.

Stručný popis organizácie

Zdravotnícke zariadenie - spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky s odborným zameraním liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov.

Prečo sme sa stali overovateľom?

Aby sme mohli aj touto cestou rodinám, ktoré to naozaj potrebujú.

Aké výzvy chceme overovať?

tie, ktoré sa budú týkať poskytovania neurorehabilitácií.

Výzvy, ktoré sme overili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma