Menu

SOCIÁLNY PREŠOV

SOCIÁLNY PREŠOV

Stručný popis organizácie

SOCIÁLNY PREŠOV o. z. je "živá" otvorená platforma, ktorej cieľom je pomoc jednotlivcom, rodinám, komunitám, MVO, samosprávam a i. a snaží sa spájať samosprávu, mimovládne organizácie, dobrovoľníkov a podnikateľov na území Prešovského samosprávneho kraja. Vytvára priestor pre spoluprácu všetkých verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a sociálnej pomoci v regióne Prešov. Ponúka inšpiráciu a realizuje komunitné aktivity pre rôzne cieľové skupiny.

Prečo sme sa stali overovateľom?

„Nezáleží na tom, či idete podľa plánu, dôležité je, že sa nezastavujete... „ A tak, ako sa Kristína nezastavuje a bojuje za návrat svojho manžela späť domov, tak aj naše občianske združenie SOCIÁLNY PREŠOV sa nezastavuje a snaží sa pomáhať rôznymi spôsobmi zraniteľným skupinám obyvateľstva. ... veríme v dobro ľudí a na zázraky, lebo tie sa dejú...

Aké výzvy chceme overovať?

SOCIÁLNY PREŠOV o. z. plánuje overovať výzvy ľudí, ktorí sa nevzdávajú a bojujú, hľadajú možnosti, spôsoby pomoci pre seba či svojich blízkych. Budeme aktívne podporovať pomoc zraniteľným skupinám obyvateľstva na základe ich špecifických potrieb.

Výzvy, ktoré sme podporili()

Výzvy, ktoré sme overili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma