Menu

Profil REVIA - Malokarpatská ...

REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia

Telefónne číslo: 033/6413011

Email: revia@revia.sk

Ulica: Moyzesova

Číslo: 26

Mesto: Pezinok

PSČ: 90201

IČO: 36070181

Web: www.revia.sk

Náš príbeh

Vychovávame dobrovoľníkov, podporujeme nezištnú pomoc, pomáhame komunitným aktivitám. Zdroje, ktoré získame, naplnia doslova poslanie portálu Ľudia ľuďom. Podporíme ľudí a ich činy pre ľudí.

Malokarpatská komunitná nadácia REVIA vychováva k dobrovoľníctvu, pomáha komunitným aktivitám a podporuje filantropiu. Šíri a realizuje myšlienky dobra.
Dobro bez ľudí nefunguje. Umiera na samotu. Musí mať svojho nositeľa, darcu aj príjemcu. Prioritou nadácie REVIA v súčasnosti je udržať a posilniť aj v ekonomicky ťažkých časoch aktivity dobrovoľníkov, dať im možnosť robiť dobro, vzdelať ich pre oblasti, v ktorých sa môžu realizovať. Zároveň chceme rozšíriť rady a oblasti pôsobnosti dobrovoľníkov. Zameriame sa aj na aktivizáciu seniorov a juniorov v treťom sektore.

Pomáhať a rozvíjať región je naším poslaním, na ktoré hľadáme financovanie. Celoročnou mravenčou prácou získavame nových darcov a snažíme sa udržať našich tradičných partnerov. Dokážeme sústrediť sumy, ktoré reálne pomáhajú a rozvíjajú, znásobujú dobro.

REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia aktívne rozvíja dobrovoľníctvo v regióne. Projekty nadácie REVIA sa realizujú vďaka zapojeniu dobrovoľníkov (cca 250) z radov základných škôl, MVO, jednotlivcov. Nadácii napomáhajú dobrovoľníci aj ako členovia správnej rady (7), investičnej, grantovej a marketingovej komisie (6). REVIA vykonáva poradenskú a konzultačnú činnosť v regióne ako servis darcom, rozvíjanie darcovskej politiky firiem spravovaním nadačných fondov, servis pre mimovládne organizácie (založenie občianskeho združenia, registrácia príjemcov 2% daní), bezplatne poskytuje poznatky a know-how týkajúce sa legislatívy a databáz tretieho sektora, sieťovania organizácií, web-hostingu na www.revia.sk a aktívne sa zúčastňuje v poradných výboroch grantových kôl iných nadácií.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma