Menu

Profil Beatric Gáliková

Beatric Gáliková

Povolanie: Administratívna pracovníčka

Moje krédo

Nie je na svete väčší zázrak, než dieťa. Nie je nič čistejšieho, než jeho oči. Nie je nič sladšieho než jeho úsmev. Nie je nič krutejšieho, než spôsobiť deťom bolesť.

Prečo som sa stal overovateľom?

Aké výzvy chcem overovať?

Overujem výzvy,ktoré sú zamerané na chudobu,na choré detičky a na ľudí,ktorí kvôli vysokému veku si už sami nevystačia!!!

Moje výzvy ()

Výzvy, ktoré som overil()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma

Vaša platba bola upravená