Menu

Beatric Gáliková

Beatric Gáliková

Povolanie: Administratívna pracovníčka

Prečo som sa stal overovateľom?

Aké výzvy chcem overovať?

Overujem výzvy,ktoré sú zamerané na chudobu,na choré detičky a na ľudí,ktorí kvôli vysokému veku si už sami nevystačia!!!

Moje výzvy ()

Výzvy, ktoré som podporil()

Výzvy, ktoré som overil()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma

Vaša platba bola upravená