Menu

Profil Mária Ševčíková

Mária Ševčíková

Povolanie: asistentka primátora

Prečo som sa stal overovateľom?

Chcem pomôcť.

Aké výzvy chcem overovať?

Fond vzájomnej pomoci

Výzvy, ktoré som overil()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma

Vaša platba bola upravená