Menu

Profil Martina Bohušová

Martina Bohušová

Povolanie: Starostka obce Ďurčiná

Prečo som sa stal overovateľom?

Požiadali ma o pomoc obyvatelia obce a ich osud mi nie je ľahostajný.

Aké výzvy chcem overovať?

Výzvy, ktoré som overil()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma

Vaša platba bola upravená