Menu

Mária Rajňáková

Mária Rajňáková

Povolanie: koordinátorka projektov

Prečo som sa stal overovateľom?

chcem pomôcť ľuďom, ktorých osudy poznám, aspoň čiastočne naplniť ich potreby

Aké výzvy chcem overovať?

Výzvy, ktoré som podporil()

Výzvy, ktoré som overil()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma

Vaša platba bola upravená