Menu

Fórum života, o.z.

Fórum života, o.z.

Náš príbeh

Podporte aj Vy Fórum života - vďaka jeho projektom konkrétnej pomoci a vzdelávacím projektom dokážeme hľadať možnosti, ako pomôcť tam, kde treba.

Fórum života je občianske združenie, ktoré na Slovensku pôsobí od roku 2001. Jeho cieľom je vytvárať alternatívne možnosti predovšetkým pre ľudí, ktorí sa ocitli v hraničnej životnej situácii a potrebujú pomoc.

V našej činnosti sa v súčasnosti sústredíme na niekoľko projektov konkrétnej pomoci a na vzdelávacie projekty. 

PROJEKTY KONKRÉTNEJ POMOCI

Zachráňme životy - tento projekt je založený na "adopcii" ženy a jej dieťaťa. Počas jedného roka tehotná žena v ťažkej situácii dostáva finančnú pomoc. Zároveň v projekte prepájame pomáhajúce organizácie, ktoré sa vedia zapojiť do procesu pomoci. V roku 2018 sme pomáhali priemerne 16-tim ženám mesačne. Narodilo sa 18 detí. 

Centrum konkrétnej pomoci Femina - v súčasnosti (2019) pôsobí v troch slovenských mestách - Levice, Prešov a Snina. Femina poskytuje základné poradenstvo v oblasti prevencie násilia a diskrimináci. Pomáha najmä ženám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii z dôvodov sociálneho vylúčenia, rozpadu rodiny,neplánovaného tehotenstva, týrania a podobne. Ich ďalšou cieľovou skupinou sú však aj muži, pretože aj oni sa môžu stať obeťami násilia.

VZDELÁVACÍ PROJEKT

Rýchle a výživné debaty v projekte Tlakový hrniec majú niekoľko cieľov - vyprovokovať stredoškolských študentov, aby k problematike zaujali vlastný postoj; aby si ho vedeli obhájiť a vedeli presvedčivo a s rešpektom o svojom názore komunikovať. So študentmi sa zameriavame najmä na tieto témy: interrupcia, pornografia a manželstvo. 


Fórum života počas svojho pôsobenia stálo aj pri vzniku ďalších projektov, ktoré v súčasnosti pôsobia ako samostatné organizácie: Gianna, n.o, ktorá prevádzkuje gynekologickú ambulanciu v Žiline, Terezka, n.o., ktorá prevádzkuje gynekologicko-pôrodnícku ambulanciu v Poprade a Poradňu ALEXIS, ktorá poskytuje starostlivosť pre ženy zaskočené tehotenstvom. 

Fórum života, o.z.je členom Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie a členom Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma