Menu

Profil Familiae Locum - ...

Familiae Locum - Rodinkovo n.o.

Náš príbeh

Poslaním neziskovej organizácie Familiae Locum – Rodinkova, n.o. je podporovať manželstvo, rodinu a medziľudské vzťahy na základe kresťanských hodnôt.

Svojimi činnosťami chce všetkým členom tradičnej rodiny ako aj snúbencom ponúknuť priestor na duchovnú, duševnú a fyzickú regeneráciu a zároveň chce ponúkať duchovné a formačné programy pre malých i veľkých, mladších i starších, aby každá rodina, aj tá budúca, mohla fungovať čo najlepšie.

Naše poslanie napĺňame aj realizáciou nasledovných kurzov, seminárov, konferencií či podujatí:


Víkendové kurzy prípravy namanželstvo

Víkendové manželské stretnutia

Program pre manželov v ťažkostiach

Oázy modlitby pre rodiny

Otcovo srdce

Manželstvo misia možná

Matka a dcéra

rozVEDENÍ k Bohu

Kurzy Rút

Manželské rekolekcie

Víkendové oddychovo-formačné pobyty prerodinya snúbencov

Letné rodinné tábory

Duchovné obnovy:

o pre rodiny s deťmi,

o pre bezdetných manželov,

o pre rodičov dospelých detí,

o pre rozvedených a odlúčených manželov/manželky,

o pre slobodné mamičky s deťmi,

o pre mužov a otcov,

o pre ženy a matky,

o pre dospelých a ešte slobodných mladých ľudí.


Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma