Menu

Profil PCW - Ochrana karpatskej ...

PCW - Ochrana karpatskej divočiny

Stručný popis organizácie

POMOC CHRÁNENÝM DRUHOM ŽIVOČÍCHOV VO VOĽNEJ PRÍRODE Každoročná kontrola vybraných biotopov Mapovanie lokalít za účelom zistenia ich obsadenosti jednotlivými druhmi živočíchov Ochrana vybraných lokalít a hniezdisk fyzicky a cez fotopasce Rehabilitácie ľahšie poranených živočíchov či nájdených mláďat s výhľadom na ich opätovný návrat do voľnej prírody

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma