Menu

Profil Michal Lučanský

Michal Lučanský

Povolanie: programátor

Prečo som sa stal overovateľom?

Chcel by som pomôcť overovať kvalitné projekty.

Aké výzvy chcem overovať?

Projekty zamerané na ochranu životného prostredia.

Výzvy, ktoré som overil()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma

Vaša platba bola upravená