Menu

Karpatská nadácia

Karpatská nadácia

Náš príbeh

Našou víziou je východné Slovensko – miesto, kde ľudia a organizácie prebrali zodpovednosť za seba, zlepšujú svoj život a svet okolo seba, rešpektujú sa navzájom, spolupracujú, pomáhajú si a spoločne tvoria budúcnosť.

Naším poslaním je viesť ľudí a organizácie k zodpovednosti za seba, komunitu, región a budúcnosť. Robíme to prostredníctvom:
Grantov – finančnej podpory – neziskovým organizáciám, obciam a mestám, jednotlivcom
- Pilotných projektov – prinášajúcich inovácie ale aj skúsenosti získané a prenesené z iných kútov sveta, ktoré zlepšia život v regióne
- Neformálneho vzdelávania a sieťovania – školení, tréningov a prepájania aktívnych jednotlivcov a organizácií v regióne aj za hranicami
- Rozvoja darcovstva a dobrovoľníctva – prepájania darcov s komunitou, facilitáciou dobrovoľníckej pomoci, kultiváciou prostredia, angažovania jednotlivcov a firiem
- Cezhraničnej spolupráce – realizácie cezhraničných a rozvojových projektov v Karpatskom euroregióne (najmä na Ukrajine)Prečo sme sa stali overovateľom?

Aké výzvy chceme overovať?

Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme overili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma