Menu

Profil TJ Slovan MNV Podhradie

TJ Slovan MNV Podhradie

Telefónne číslo: +421907776256

Email: slovanpodhradie@gmail.com

Ulica: Podhradie

Číslo: 3

Mesto: Podhradie

PSČ: 97242

IČO: 42149860

Web: www.tjslovanpodhradie.webnode.sk

Náš príbeh

PODPORTE NÁS! AJ MALÁ ČIASTKA POMÔŽE. PRE VÁS TO MÔŽE BYŤ DOBRÝ POCIT Z DAROVANIA, PRE NÁS MOŽNOSŤ UDRŽAŤ A ROZVÍJAŤ ČINNOSŤ TJ, V PROSPECH ČLENOV, OBČANOV OBCE A VŠETKÝCH NAŠICH PRIAZNIVCOV.

Obec Podhradie sa nachádza v severnej časti bývalej Nitrianskej župy, na severozápadnom úpätí pohoria Vtáčnik pod zrúcaninou hradu Sivý Kameň. Katastrálne územie obce leží v rozpätí výškových bodov 411 – 1189 m s nadmorskou výškou 550 m v strede obce, s celkovou výmerou 1295 ha.
Vznik obce je spojený s existenciou hradu Sivý Kameň, pod ktorým vznikla a rozvíjala sa. Prvá zmienka je z roku 1352. Názov obce sa postupom času od jej vzniku menil. V historických prameňoch sa až po dnešok uvádza v týchto verziách: 1352 – Keseleukeu, 1388 – Waralya, 1786 – Podhragya, 1920 – Podhradie.
Podľa súpisu ľudu z roku 1733 bolo v obci 43 obyvateľov, v roku 1788 bolo 144 obyvateľov, 1828 – 355 obyvateľov, 1900 – 625 obyvateľov, 1921 – 580 obyvateľov, 1940 – 848 obyvateľov, 1961 – 917 obyvateľov, 1978 – 893 obyvateľov, 1990 – 370 obyvateľov, 2001 – 327 obyvateľov, 2013 - 309 obyvateľov. Rozhodujúci vplyv na úbytok obyvateľstva od roku 1978 mal zosuv pôdy v katastri obce, ktorá bola podmienená banskou činnosťou Bane Cigeľ. Z celkového počtu 231 obytných domov bolo 58 poškodených tak, že občania boli vysťahovaní a stavby asanované.
Súčasťou života obce v medzivojnovom a povojnovom období minulého storočia bola aj športová činnosť a to hlavne futbal, čo vyústilo v päťdesiatych rokoch do založenia TJ Sokol Podhradie. Za vznik organizovaného futbalu považujeme rok 1952. Od roku 1958 účinkujeme v okresných futbalových súťažiach nepretržite až do dnes. ( Viac informácii na : http://tjslovanpodhradie.webnode.sk/ )
V roku 2010 vyvrcholila nespokojnosť členov a priaznivcov ako aj predstaviteľov obce úvahami o zrušení TJ. Vďaka veľkému úsiliu p. Ivana Daňa bol v januári 2011 zvolený nový výbor na čele s p. L. Harmanovským a angažovaný nový tréner M. Dudáš, ktorý stál za výrazným výkonnostným rastom mužstva.
Súťažný ročník 2012/2013, po dlhých desaťročiach, skončil veľkým úspechom a to postupom do I. triedy okresu Prievidza z druhého miesta.
To zaskočilo aj najväčších optimistov, pretože v priebehu roka sme sa z posledného miesta prepracovali až na postupovú pozíciu!
Bohužiaľ po roku sme vypadli, ale bola to dobrá skúsenosť pre hráčov aj funkcionárov.
Súčasná TJ Slovan MNV Podhradie je neziskové Občianske združenie, ktoré na svoju činnosť čerpá finančné prostriedky z dotáciie od Obce Podhradie a získavaním darcov 2 % zo zaplatenej dane. Neustále sa zhoršujúca ekonomická situácia a stúpajúce náklady, nás nútia hľadať ďalšie zdroje príjmov.
Preto sme sa rozhodli osloviť Vás, so žiadosťou o poskytnutie finančného daru, prostredníctvom projektu neziskovej organizácie Centrum pre filantropiu Darujme a darcovský portál ĽudiaĽuďom, ktorý poskytol platobné rozhranie.
Darované finančné prostriedky chceme využiť na rekonštrukciu, obnovu a vybudovanie tech. zariadení v areáli futbalového ihriska ( oplotenie, prístupové chodníky, lavičky a.i.), nákup športového materiálu ( lopty, dresy, atď.)
O využití poskytnutých finančných prostriedkov Vás budeme informovať na našej web stránke: http://tjslovanpodhradie.webnode.sk/
Kontakt: TJ Slovan MNV Podhradie, 97242 Podhradie č.3
E-mail: slovanpodhradie@gmail.com
Tel.: +421905776256

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma