Menu

Berkat Slovensko, o.z.

Berkat Slovensko, o.z.

Náš príbeh

Chceme malou troškou prispieť k zlepšeniu stavu sveta. Drobnými, ale konkrétnymi aktivitami pomôcť ľuďom kdekoľvek na svete. Adresne a efektívne použiť získané prostriedky na zlepšenie ich života.

Konkrétnymi aktivitami sa snažíme adresne a efektívne pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú oveľa viac ako my. Využívajúc princíp o inej sile jedného eura na Slovensku resp. v Európe voči krajinám, kde sa jeho dopad znásobí, zameriavame svoju pozornosť na pomoc do častí sveta ako sú Afganistan a Maroko. Fungujeme bez zbytočnej administratívy, kontrolovaní predovšetkým vlastným svedomím. Projekty vychádzajú z osobných skúseností v daných krajinách a nadväzujú na rozbehnuté aktivity Berkatu v Čechách.


Nevidiaci v Afganistane

Transplantácie očných rohoviek pacientom na klinike v Kábule v spolupráci s doktorom Wahidom

V rámci projektu Adžamal (sprievodca projektom) zbierame finančné prostriedky na zakúpenie rohoviek a ich transplantáciu konkrétnym nevidiacim ľuďom v Afganistane. Samotná operácia na naše európske pomery nie je náročná a celé to stojí „len“ necelých 1000 €. Predstavme si, že za tú sumu môže niekto vidieť!


Dedinka Agouti v Maroku 

Pomoc miestnej komunite v horskej dedinke v pohorí Atlas v spolupráci s učiteľom Azizom

Projekt v horskej dedinke Agouti v pohorí Atlas v Maroku sa zameriava na konkrétnu pomoc miestnej komunite. Začalo to školou, ale zo zbierky sa nakúpilo aj niekoľko domácich zvierat pre konkrétne rodiny. Pomoc rozvíjame aj vo forme podpory štúdia na „college“ (druhom stupni základnej školy) v susednom údolí.

Stručný popis organizácie

Berkat Slovensko bol založený v júli 2011. Nadväzujeme na naše doterajšie dobrovoľnícke aktivity, ktoré zastrešujeme do podoby občianskeho združenia. Máme dlhoročné skúsenosti z viacerých foriem pomoci od účasti na rôznych rozvojových projektoch až po dobrovoľnícku pomoc v niekoľkých neziskových organizáciách.

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma