Menu

Profil OZ Vagus

OZ Vagus

Náš príbeh

OZ Vagus počas svojej takmer desaťročnej existencie dokázalo spustiť a realizovať množstvo inovatívnych služieb a foriem pomoci pre ľudí bez domova. Ako prví sme otvorili nízkoprahové denné centrum Domec priamo v centre mesta Bratislava, ktoré je denne navštevujú desiatky ľudí. Zároveň chodíme do terénu v programe Streetwork, kde sme v kontakte s ľuďmi priamo na miestach, kde sa nachádzajú. Prostredníctvom Integračného programu a projektu Housing Cverna stabilizovali svoju situáciu za takmer dva roky od spustenia štyria ľudia v troch bytových jednotkách. OZ Vagus tiež prevádzkovalo kaviareň Dobre&Dobré, ktorá zamestnávala ľudí bez domova a zároveň sa tešila veľkej popularite širokej verejnosti. Od založenia združenia po dnes sme vykonali množstvo prospešných projektov a pomoci pre ľudí bez domova.

OZ Vagus vzniklo v roku 2011, založili ho sociálni pracovníci, ktorí dlhodobo pracovali s ľuďmi bez domova. Hlavným cieľom vzniku združenia bolo vytváranie nových a inovatívnych služieb pre ľudí bez domova. Prvou takouto službou bol plánovaný vznik a otvorenie denného centra pre ľudí bez domova v Bratislave, ktoré v tej dobe v Bratislave neexistovalo.

Členovia OZ Vagus popri rozvíjaní samotného združenia pracovali v programe Streetwork - terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova, ktorý bol v tej dobe realizovaný OZ Proti Prúdu. Koncom roka 2011 oznámilo OZ Proti Prúdu ukončenie programu Streetwork z finančných dôvodov. OZ Vagus sa aj s celým pôvodným tímom programu Streetwork rozhodlo zachrániť dôležitý program, ktorý je jedinečný v rámci celého Slovenska. Počas pár mesiacov získali noví členovia tímu nové priestory, služobné vozidlo, technické vybavenie a program Streetwork do dnešného dňa pokračuje pod vedením OZ Vagus.

Počas roku 2012 OZ Vagus stabilizovalo program Streetwork a jeho predstavitelia sa mohli plnohodnotne začať venovať príprave programu, pre ktorý združenie vzniklo - programu DOMEC - denné nízkoprahové centrum pre ľudí bez domova. Program DOMEC bol spustený koncom roka 2013. 

V roku 2014 sa podarilo spustiť jedinečný program - kaviareň DOBRE&DOBRÉ, ktorú ste do decembra 2017 mohli nájsť v budove Starej tržnice na Nám. SNP v Bratislave. Kaviareň okrem kvalitných služieb a sortimentu poskytovala pracovné miesta ľuďom na ceste z ulice. 

V júni roku 2018 sme spustili inovatívny program s názvom Housing Cverna v téme bývania pre prvých štyroch ľudí bez domova v troch bytových jednotkách. Na základe prvých pozitívnych výsledkov projektu sme v roku 2019 odčlenili Integračný program z priestorov nízkoprahového denného centra Domec do samostatnej kancelárie a taktiež rozšírili tím projektu o nových sociálnych pracovníkov a pracovníčky. Veríme, že najrýchlejšia a najefektívnejšia cesta k ukončovaniu bezdomovectva je v poskytovaní bývania a zamestnávania v kombinácii s odborným sociálnym poradenstvom.

Vo Vagus sa sa venuje neustálemu skvalitňovaniu svojich programov, pôsobeniu vo viacerých pracovných skupinách so zameraním na legislatívne a systémové zmeny, práci s verejnou mienkou a aktivitám pre verejnosť ako napríklad Noc Vonku.

Od roku 2011 až do súčasnosti OZ Vagus prešlo dlhou cestou, ktorá bola plná skúseností, zvládnutých výziev, inovatívnych programov, poučných neúspechov a sformovalo tak kvalitný tím, ktorý je hnacím motorom celého združenia.

Stručný popis organizácie

Poslanie občianskeho združenia Vagus je podávať pomocnú ruku a podporovať ľudí bez domova pri ukončovaní bezdomovectva pomocou vykonávania odbornej sociálnej práce. Tromi základnými programami združenia sú Streetwork, terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova priamo na mieste, kde sa nachádzajú, Domec, nízkoprahové denné centrum a Integračný program, ktorý sa zameriava na ukončovanie bezdomovectva formou bývania a zamestnávania.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma