Menu

OZ Vagus

OZ Vagus

Náš príbeh

OZ Vagus počas svojej takmer desaťročnej existencie dokázalo spustiť a realizovať množstvo inovatívnych služieb a foriem pomoci pre ľudí bez domova. Ako prví sme otvorili nízkoprahové denné centrum Domec priamo v centre mesta Bratislava, ktoré je denne navštevujú desiatky ľudí. Zároveň chodíme do terénu v programe Streetwork, kde sme v kontakte s ľuďmi priamo na miestach, kde sa nachádzajú. Prostredníctvom Integračného programu a projektu Housing Cverna stabilizovali svoju situáciu za takmer dva roky od spustenia štyria ľudia v troch bytových jednotkách. OZ Vagus tiež prevádzkovalo kaviareň Dobre&Dobré, ktorá zamestnávala ľudí bez domova a zároveň sa tešila veľkej popularite širokej verejnosti. Od založenia združenia po dnes sme vykonali množstvo prospešných projektov a pomoci pre ľudí bez domova.

OZ Vagus vzniklo v roku 2011, založili ho sociálni pracovníci, ktorí dlhodobo pracovali s ľuďmi bez domova. Hlavným cieľom vzniku združenia bolo vytváranie nových a inovatívnych služieb pre ľudí bez domova. Prvou takouto službou bol plánovaný vznik a otvorenie denného centra pre ľudí bez domova v Bratislave, ktoré v tej dobe v Bratislave neexistovalo.

Členovia OZ Vagus popri rozvíjaní samotného združenia pracovali v programe Streetwork - terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova, ktorý bol v tej dobe realizovaný OZ Proti Prúdu. Koncom roka 2011 oznámilo OZ Proti Prúdu ukončenie programu Streetwork z finančných dôvodov. OZ Vagus sa aj s celým pôvodným tímom programu Streetwork rozhodlo zachrániť dôležitý program, ktorý je jedinečný v rámci celého Slovenska. Počas pár mesiacov získali noví členovia tímu nové priestory, služobné vozidlo, technické vybavenie a program Streetwork do dnešného dňa pokračuje pod vedením OZ Vagus.

Počas roku 2012 OZ Vagus stabilizovalo program Streetwork a jeho predstavitelia sa mohli plnohodnotne začať venovať príprave programu, pre ktorý združenie vzniklo - programu DOMEC - denné nízkoprahové centrum pre ľudí bez domova. Program DOMEC bol spustený koncom roka 2013. 

V roku 2014 sa podarilo spustiť jedinečný program - kaviareň DOBRE&DOBRÉ, ktorú ste do decembra 2017 mohli nájsť v budove Starej tržnice na Nám. SNP v Bratislave. Kaviareň okrem kvalitných služieb a sortimentu poskytovala pracovné miesta ľuďom na ceste z ulice. 

V júni roku 2018 sme spustili inovatívny program s názvom Housing Cverna v téme bývania pre prvých štyroch ľudí bez domova v troch bytových jednotkách. Na základe prvých pozitívnych výsledkov projektu sme v roku 2019 odčlenili Integračný program z priestorov nízkoprahového denného centra Domec do samostatnej kancelárie a taktiež rozšírili tím projektu o nových sociálnych pracovníkov a pracovníčky. Veríme, že najrýchlejšia a najefektívnejšia cesta k ukončovaniu bezdomovectva je v poskytovaní bývania a zamestnávania v kombinácii s odborným sociálnym poradenstvom.

Vo Vagus sa sa venuje neustálemu skvalitňovaniu svojich programov, pôsobeniu vo viacerých pracovných skupinách so zameraním na legislatívne a systémové zmeny, práci s verejnou mienkou a aktivitám pre verejnosť ako napríklad Noc Vonku.

Od roku 2011 až do súčasnosti OZ Vagus prešlo dlhou cestou, ktorá bola plná skúseností, zvládnutých výziev, inovatívnych programov, poučných neúspechov a sformovalo tak kvalitný tím, ktorý je hnacím motorom celého združenia.

Stručný popis organizácie

Poslanie občianskeho združenia Vagus je podávať pomocnú ruku a podporovať ľudí bez domova pri ukončovaní bezdomovectva pomocou vykonávania odbornej sociálnej práce. Tromi základnými programami združenia sú Streetwork, terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova priamo na mieste, kde sa nachádzajú, Domec, nízkoprahové denné centrum a Integračný program, ktorý sa zameriava na ukončovanie bezdomovectva formou bývania a zamestnávania.

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma