Menu

S nami druhým, o. z.

S nami druhým, o. z.

Stručný popis organizácie

OZ S nami druhým je nezisková organizácia, ktorej cieľom je poskytovať všestrannú pomoc a podporu všetkým, ktorí pomoc potrebujú. Primárne sa orientujeme na rodiny s deťmi a rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím, ktoré sa dostali do stavu sociálnej núdze. Okrem materiálnej a finančnej pomoci poskytujeme aj základné sociálne a právne poradenstvo. Od 2.11.2017 prevádzkujeme v Košiciach Charity shop Košice, ktorý je jedinečný svojho druhu.

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma