Menu

ĽUDIA ĽUĎOM, n.o.

ĽUDIA ĽUĎOM, n.o.

Náš príbeh

Darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk je unikátnym nástrojom online darcovstva, ktorý od svojho vzniku v roku 2010 pomohol tisíckam príjemcov, či už ľuďom v núdzi, alebo organizáciám. Všetky finančné dary, ktoré zašle darca, sú zasielané v plnej výške príjemcovi, bez strhnutia akýchkoľvek poplatkov.

Chod neziskovej organizácie Ľuďiaľuďom.sk je financovaný z dobrovoľných príspevkov od fyzických a právnických osôb. Z týchto darov sme schopní platiť prevádzkové náklady našej neziskovej organizácie, marketingové náklady na podporu získania darov pre príjemcov, služobné cesty za príjemcami, bankové poplatky súvisiace s darmi, atď. Darom našej organizácii, nám pomôžete s úhradou týchto nákladov, aby sme mohli pomáhať naďalej a príjemcom zasielať plnú výšku daru.

Náš portál od začiatku svojho fungovania neuveriteľne narástol. Zvýšil sa počet darcov a neustále sa zvyšuje aj suma, ktorú vďaka darcom sprostredkujeme tým, ktorí to skutočne potrebujú. Denne je to niekoľko tisíc eur!
Je to fantastický dôkaz o tom, že dobro je stále medzi nami, že sú ľudia, ktorým osud iných nie je ľahostajný. Sme presvedčení o tom, že spoločne môžeme pomôcť ešte ďalším stovkám príbehov a projektov.
Jedným z hlavných pilierov darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk je transparentnosť. Všetky dary sa zobrazujú pod výzvou, každý príjemca, ale aj darca vidí, koľko podporovateľov má výzva a akou sumou sa ju rozhodli darcovia podporiť.
Pri vzniku portálu a formovaní základných myšlienok sme si povedali, že nechceme príjemcov ukracovať o pomoc, ale zároveň nechceme ani to, aby darcovia doplácali niečo navyše. Preto sme sa rozhodli, že z darov nebudeme strhávať žiadne percentá a všetky bankové poplatky a transakčné náklady, ktoré súvisia s preposielaním darov na bankové účty príjemcov, budeme hradiť z vlastných zdrojov. Dary odosielame na bankové účty príjemcov každé dva týždne. Sú to tisíce sprostredkovaných eur, pri ktorých sa bankové poplatky a transakčné náklady vyšplhajú mesačne približne do výšky tisícov eur.
Ak sa vám myšlienka a fungovanie nášho portálu páči, staňte sa naším podporovateľom.
Váš dar v prospech našej organizácie premietneme do pomoci iným a aj naďalej budeme môcť sprostredkovať 100% darov tým, ktorí to skutočne potrebujú.

ĎAKUJEME!

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma