Menu

Profil Centrum Svetielko - Viera ...

Centrum Svetielko - Viera - Láska - Nádej. o.z

Telefónne číslo: 0948509723

Email: svetielko.po@gmail.com

Ulica: Bezručova

Číslo: 26

Mesto: Prešov

PSČ: 08001

IČO: 42090393

Web: www.svetielko-po.sk

Prečo sme sa stali overovateľom?

Ak vieme aj touto cestou pomáhať ľudom v núdzi, tak nemôžme nepomôcť.

Aké výzvy chceme overovať?

Radi overíme každú výzvu, o ktorej budeme presvedčený že je pravdivá.

Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme podporili()

Výzvy, ktoré sme overili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma