Menu

Centrum Svetielko - Viera - Láska - Nádej. o.z

Centrum Svetielko - Viera - Láska - Nádej. o.z

Prečo sme sa stali overovateľom?

Ak vieme aj touto cestou pomáhať ľudom v núdzi, tak nemôžme nepomôcť.

Aké výzvy chceme overovať?

Radi overíme každú výzvu, o ktorej budeme presvedčený že je pravdivá.

Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme podporili()

Výzvy, ktoré sme overili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma