Menu

Anna Nirková

Anna Nirková

Povolanie: právnička

Prečo som sa stal overovateľom?

Podporujem tento projekt, a rada by som prispela k tomu, aby výzvy mohli byť skôr overené a tak nájsť širšiu podporu medzi ľuďmi.

Aké výzvy chcem overovať?

Pomoc pre ľudí v núdzi a zdravotne hendikepovaných.

Výzvy, ktoré som overil()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma

Vaša platba bola upravená