Menu

Profil Doma u Kapucínov, n.o.

Doma u Kapucínov, n.o.

Náš príbeh

Vrátiť človeku ľudskú dôstojnosť, postaviť ho na nohy v ťažkých životných situáciách, pomôcť naplniť základné životné potreby, podať pomocnú ruku tam, kde ľudsky aj odborne pomôcť môžeme. To je priestor komplexnej pomoci človeku: Doma u Kapucínov.

Potreba robiť dobro je možná v každom čase a nezáleží na tom, akou formou. Nápad pre toto dielo vznikol ešte v časoch II. svetovej vojny, v hlave pátra Cecília, ktorý bol vrátnikom v kapucínskom kláštore v Miláne. Ťažké životné príbehy obyčajných ľudí ho oslovili natoľko, že začal s varením a rozdávaním polievky tým, ktorí nemali čo jesť. Súčasná Opera San Francesco v Taliansku je miestom, kde nachádzajú zázemie ľudia všetkých vekových kategórií, s ktorými sa život nemazná. Od palety služieb pre uspokojenie základných životných potrieb (jedlo, spánok, hygiena) sa dopracovali k profesionálne vybudovanej systémovej podpore ľudí na okraji spoločnosti. Výsledkom nášho spoločného úsilia by mal vzniknúť podobný projekt na Slovensku a to "Doma u kapucínov" so všetkými odbornými službami pre túto cieľovú skupinu.

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma