Menu

Svetlo Krupina n.o.

Svetlo Krupina n.o.

Stručný popis organizácie

Sme nezisková organizácia, ktorá poskytuje sociálne služby 32 prijímateľom v zariadení pre seniorov. Zariadenie vzniklo v máji roku 2017. Našou snahou je zabezpečiť čo najvyššiu kvalitu poskytovanej sociálnej služby, zdravotnej, sociálnej a duchovnej starostlivosti prostredníctvom obslužných, odborných a iných činností, ktoré zariadenie prijímateľom denne poskytuje. Našou cieľovou skupinou sú fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc iných fyzických osôb.

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma