Menu

Marián Herdel

Marián Herdel

Prečo som sa stal overovateľom?

Neviem, aký Vás čaká osud, ale viem jedno: Naozaj šťastní budú len tí, ktorí usilujú o službu druhým, či naučia sa ju.

Aké výzvy chcem overovať?

Podieľať sa na pomoci ľuďom v dôsledku neočakávanej udalosti ako je choroba, dopravná nehoda a pod.

Výzvy, ktoré som podporil()

Výzvy, ktoré som overil()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma

Vaša platba bola upravená