Menu

Helena Cápová

Helena Cápová

Povolanie: administratívny pracovník

Prečo som sa stal overovateľom?

chcela by som pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitajú v ťažkej životnej situácii

Aké výzvy chcem overovať?

výzvy zacielené na zlepšenie zdravotného stavu a vytvorenie lepších životných podmienok pre ľudí v núdzi

Výzvy, ktoré som overil()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma

Vaša platba bola upravená