Menu

Profil Inštitút pre ľudské práva ...

Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.

Náš príbeh

Chceme byť hlasom mnohých slušných ľudí, ktorým ochrana života, rodiny a slobody nie sú ľahostajné.

Presadzujeme ochranu života od počatia po prirodzenú smrť. Pretože ľudské práva patria všetkým bez rozdielu, vrátane tých najmenších.

Obhajujeme manželstvo ako trvalý zväzok muža a ženy. Pretože správne chápané a žité manželstvo pomáha odovzdávať život ďalším generáciám a umožňuje, aby deti vyrastali s mamou aj otcom.

Chceme chrániť náboženskú slobodu, slobodu svedomia a práva rodičov na výchovu svojich detí. Pretože nikto nesmie brániť človeku, aby zo seba vydal to najlepšie, čo v ňom je.

Chceme byť hlasom mnohých slušných ľudí, ktorým ochrana života, rodiny a slobody nie sú ľahostajné.


Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku je občianske združenie, ktorého cieľom je najmä:

podpora a ochrana základných ľudských práv a slobôd,
podpora a ochrana rodiny založenej na manželstve jedného muža a jednej ženy,
ochrana náboženskej slobody, slobody svedomia a práv rodičov na výchovu svojich detí.


Ďakujeme za Vašu podporu!

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma