Menu

občianske združenie Proti prúdu

občianske združenie Proti prúdu

Náš príbeh

Prispejte na aktivity občianskeho združenia Proti prúdu - vydavateľa mesačníka NOTA BENE!

Vaše peniaze použijeme na pomoc ľuďom bez domova.

Občianske združenie Proti prúdu (vydavateľ Nota bene) založili traja študenti sociálnej práce 20. 3. 2001 s cieľom pomôcť ľuďom bez domova integrovať sa do spoločnosti, pracovať v oblasti prevencie bezdomovectva a pozitívne vplývať na postoje verejnosti voči ľuďom bez domova.

Hlavným nástrojom sa stal projekt – pouličný časopis Nota bene. Ten v súčasnosti dáva každý mesiac šancu získať dôstojný príjem, sebaúctu a sociálne kontakty 350 ľuďom bez domova v 17 mestách Slovenska. Ľuďom bez domova poskytujeme individuálne sociálne a právne poradenstvo v kancelárii i teréne - na predajných meistach.

V súčasnosti realizujeme pilotný projekt zamestnávania a oddlžovania ľudí bez domova Nosiči batožín na hl. žel. stanici v Bratislave.


Stručný popis organizácie

Hlavným nástrojom sa stal projekt – pouličný časopis Nota bene. Ten v súčasnosti dáva každý mesiac šancu získať dôstojný príjem, sebaúctu a sociálne kontakty 350 ľuďom bez domova v 17 mestách Slovenska. Ľuďom bez domova poskytujeme individuálne sociálne a právne poradenstvo v kancelárii i teréne - na predajných meistach. V súčasnotsi realizujeme pilotný projekt zamestnávania a oddlžovania ľudí bez domova Nosiči batožín na hl. žel. stanici v Bratislave.

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma