Menu

Profil Nadácia TA3

Nadácia TA3

Telefónne číslo: 0915396618

Email: nadacia@ta3.com

Ulica: Gagarinova

Číslo: 12

Mesto: Bratislava

PSČ: 82015

IČO: 42257760

Prečo sme sa stali overovateľom?

Chceme prispieť a pomôcť dobrej veci.

Aké výzvy chceme overovať?

Výzvy, ktoré sme overili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma