Menu

Profil Medzi nami

Medzi nami

Naše krédo

Základnou myšlienkou pomoci je: menej je niekedy viac. Ľudia z príbehov (ktoré tematicky aj autorsky pripravuje pre Nota bene OZ Medzi nami Lucia Bucheňová - text a Alan Hyža - fotografie) žijú častokrát v režime, ktorý je ťažkou skúškou aj ich psychiky. Nie raz ide o viacdetné rodiny a naším cieľom okrem iného je - nezabúdať aj na zdravých členov rodiny. Ktorí žijú „medzi nami“ a ktorí vďaka starostlivosti o chorého príbuzného nemajú šancu (ani financie) na bežný životný štandard. Naša pomoc je však vždy výlučne adresná a konkrétna.

Stručný popis organizácie

Občianske združenie Medzi nami je malým združením, ktoré sa snaží pomôcť sociálne slabším rodinám a rodinám s postihnutým členom preklenúť ich, častokrát, bezútešnú situáciu. V spolupráci s časopisom Nota bene prinášame každý mesiac konkrétny príbeh ľudí, ktorí sa nie vlastnou vinou ocitli v ťažkej situácii. Združenie sa zameriava výlučne na ľudí z príbehov v Nota bene, cieľom teda nie je akási univerzálna širokospektrálna charita po Slovensku.

Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma