Menu

Profil Sekcia pre mládež pri ...

Sekcia pre mládež pri Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstva v Banskej Bystrici

Telefónne číslo: 048/47 202 30

Email: spolocne.dcm@gmail.com

Ulica: Kapitulská

Číslo: 21

Mesto: Banská Bystrica

PSČ: 97401

IČO: 35989441

Web: www.dcmmajak.sk

Náš príbeh

Cieľom Sekcie pre mládež je pomáhať mladému človeku plnohodnotne prežívať svoj život v láske a zodpovednosti voči sebe a iným v duchu kresťanských ideí. Sekcia pre mládež chce pre mladých ľudí aj naďalej vytvárať domov, zázemie a podmienky pre ich formáciu.

Sekcia pre mládež Banskobystrickej diecézy má sídlo v Banskej Bystrici a vznikla v roku 1999 ako centrum života pre mladých ľudí.

Úlohou Sekcie pre mládež je koordinovať pastoráciu mládeže v diecéze; spolupracovať s hnutiami a organizáciami pre mládež; ponúkať mladým ľuďom formačné, duchovné, záujmové a tvorivé víkendy; vytvárať pre mladého človeka priestor na sebarealizáciu; podporovať angažovanie sa mladých v charitatívnej a ekologickej činnosti; organizovať regionálne, národné i medzinárodné podujatia. Sekcia pre mládež realizuje svoje aktivity v Diecéznom centre mládeže Maják v Španej Doline, ktoré pre mnohých mladých vytvára priestor, kde nachádzajú svoj domov. Počas 15 ročnej existencie navštívilo centrum niekoľko tisícok mladých ľudí zo Slovenska i zahraničia.

Sekcia pre mládež organizuje:
- Animátorskú školu (dvojročný formačný kurz pre mladých, ktorí chcú ako animátori slúžiť v detských či mládežníckych spoločenstvách),
- Sústredenia zo spirituality (katechézy, rozhovory, hry zameraný na komunikáciu a sebapoznanie),
- Alfa kurz (kurz pre stredoškolákov o základoch kresťanstva),
- Kvetný víkend (víkendové stretnutie pre mladých ľudí; tento rok sa ho zúčastnilo viac ako 600 mladých),
- Diecézny ples,
- Diecézny futsalový turnaj,
- Centrum prijatia (celoročne otvorené Diecézne centrum mládeže Maják v Španej Doline, kde môžu mladí prísť a zažiť spoločenstvo),
- Tajomstvo (víkend o partnerských vzťahoch)
- Festival umenia krásy
- ďalšie akcie pre mladých.


Viac o podujatiach nájdete na webovej stránke www.dcmmajak.sk.

Potrebujeme Vašu pomoc, aby sme mohli pokračovať v našej práci a vytvárať pre mladých ľudí i naďalej priestor pre ich rozvoj a sebapoznávanie.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma