Menu

Profil SVETIELKO POMOCI n.o.

SVETIELKO POMOCI n.o.

Náš príbeh

SVETIELKO POMOCI JE ORGANIZÁCIA, KTORÁ ZABEZPEČUJE CELOROČNÚ A KOMPLEXNÚ POMOC RODINÁM S ONKOLOGICKY CHORÝMI DEŤMI Z KOŠICKÉHO A PREŠOVSKÉHO KRAJA. POMÁHA RODINÁM S DEŤMI V LIEČBE, PO LIEČBE, V TERMINÁLNOM ŠTÁDIU OCHORENIA A RODINÁM PO STRATE DIEŤAŤA. OD ROKU 2012 PREVÁDZKUJE DETSKÝ MOBILNÝ HOSPIC NA VÝCHODNOM SLOVENSKU, KTORÝ POSKYTUJE ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ V DOMÁCOM PROSTREDÍ DEŤOM V TERMINÁLNOM ŠTÁDIU ŽIVOTA.

NAŠE HLAVNÉ AKTIVITY

Prvý detský mobilný hospic na východnom Slovensku

Ubytovanie v náhradnom domove Ligy proti rakovine pre onkologicky choré deti a ich rodičov

Individuálna preprava detských onkologických pacientov 7 dní v týždni, 24 hodín denne

Pomoc a podpora rodín s onkologicky chorými deťmi: psychologická, sociálna, materiálna, morálna, organizovanie pobytových stretnutí detí a rodín

Pomoc a podpora rodín po strate dieťaťa: morálna, psychologická, organizovanie pobytových stretnutí rodín po strate dieťaťa

Publikačná činnosť: informačné publikácie pre rodiny s deťmi s onkologickou diagnózou

Všetky uvedené aktivity a služby pre rodiny s chorými deťmi sú bezplatné a realizované z prijatých 2% z daní, z grantov a finančných darov právnických a fyzických osôb. 

AKO SME DOTERAZ POMOHLI 

Detský mobilný hospic od svojho vzniku v roku 2012 pomohol 27 deťom s onkologickou chorobou v terminálnom šťádiu prežiť posledné chvíle svojho života doma so svojou rodinou, súrodencami a blízkymi. O deti sa pravidelne stará tím odborníkov – lekárov, sestier, psychológa, sociálneho pracovníka, špeciálneho pedagóga a pacientského dôverníka. Deťom v terminálnom štádiu ochorenia poskytujeme kompletné prístrojové a materiálne vybavenie, potrebné pre starostlivosť o detského pacienta v domácom prostredí. 

Všetky naše aktivity smerujú k zlepšeniu pomoci rodinám s onkologicky chorými deťmi.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte.

SVETIELKO POMOCI n.o.,Pražská 8, 040 11 Košicetel.:0903 821 676e-mail:svetielkopomoci@netkosice.sk


Prečo sme sa stali overovateľom?

Pomáhame rodinám s onkologicky chorými deťmi v Košickom a Prešovskom kraji.

Aké výzvy chceme overovať?

Pre onkologicky choré deti, Košický a Prešovský kraj.

Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme podporili()

Výzvy, ktoré sme overili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma