Menu

eduRoma

eduRoma

Stručný popis organizácie

Občianske združenie eduRoma obhajuje ľudské práva rómskych detí z chudobných rodín, ktoré sú obeťami inštitucionalizovanej segregácie v školách. Spolu s rastúcim fenoménom segregácie je ambícia združenia ponúknuť odbornú, kvalifikovanú pomoc v desegregačných procesoch. Vzhľadom k tomu, že OZ eduRoma presadzuje koncept inkluzívneho vzdelávania, ako rómske, tak aj nerómske deti ako aj deti s rôznym druhom znevýhodnenia sú v centre jeho záujmu.

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma