Menu

Matúš Gavlák

Matúš Gavlák

Prečo som sa stal overovateľom?

Častokrát sa v práci stretávam s neuveriteľným ľudským utrpením. Vidím ako zlyháva systém. Keďže najväčšiu pomoc v núdzi dokážu poskytnúť práve ľudia z davu, chcem sa zaručiť že podporujú správnu vec.

Aké výzvy chcem overovať?

Výzvy, ktoré som podporil()

Výzvy, ktoré som overil()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma

Vaša platba bola upravená