Menu

Profil Nadácia Renáty ...

Nadácia Renáty Zmajkovičovej

Telefónne číslo: 0900000000

Email: info@nadacia-rz.sk

Ulica: Palisády

Číslo: 1

Mesto: Bratislava

PSČ: 81101

IČO: 42185637

Web: www.nadacia-rz.sk

Stručný popis organizácie

Naša Nadácia RZ je nezisková organizácia, ktorá je a bude solidárna voči tým, ktorí podporu nadácie potrebujú a požiadajú o ňu. Hodnotový stupeň nadácie je zameraný na plnenie požiadaviek, ktoré sa stotožňujú s jej prioritami, pravidlami a princípmi, ktorými sa riadia a ktoré má zakotvené o svojich cieľoch a v poslaní.

Prečo sme sa stali overovateľom?

Grantový program na podporu zlepšenia kultúry stravovania „Obnov si jedáleň alebo kuchyňu“

Aké výzvy chceme overovať?

Grantový program na podporu zlepšenia kultúry stravovania „Obnov si jedáleň alebo kuchyňu“

Výzvy, ktoré sme podporili()

Výzvy, ktoré sme overili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma