Menu

Profil Pápežské misijné diela

Pápežské misijné diela

Náš príbeh

Poslaním Pápežských misijných diel je prinášať nádej evanjelia tam, kde vládne nepokoj, chudoba a neistota a pomáhať ľuďom v núdzi bez ohľadu na ich národnosť, farbu pleti alebo náboženské vyznanie.

Pomáhame v zahraničných misiách:

- učíme ľudí v misiách efektívne hospodáriť, vedú ich k rešpektovaniu ľudskej dôstojnosti, k solidarite a tolerancii
- podporujeme asi 44 000 škôl, 5 500 nemocníc a a iných sociálnych zariadení
- pomáhame katechétom, poskytujú prostriedky na stavbu a opravu cirkevných budov či pastoračných zariadení, podporujú činnosť katolíckych médií
- staráme sa každoročne o viac ako 3 milióny chudobných detí, sirôt a starých ľudí, podporujú takmer 70 000 bohoslovcov v 754 misijných seminároch a 2 000 novokňazov

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma