Menu

Profil Pápežské misijné diela

Pápežské misijné diela

Náš príbeh

Poslaním Pápežských misijných diel je prinášať nádej evanjelia tam, kde vládne nepokoj, chudoba a neistota a pomáhať ľuďom v núdzi bez ohľadu na ich národnosť, farbu pleti alebo náboženské vyznanie.

Pomáhame v zahraničných misiách:

- učíme ľudí v misiách efektívne hospodáriť, vedú ich k rešpektovaniu ľudskej dôstojnosti, k solidarite a tolerancii
- podporujeme asi 44 000 škôl, 5 500 nemocníc a a iných sociálnych zariadení
- pomáhame katechétom, poskytujú prostriedky na stavbu a opravu cirkevných budov či pastoračných zariadení, podporujú činnosť katolíckych médií
- staráme sa každoročne o viac ako 3 milióny chudobných detí, sirôt a starých ľudí, podporujú takmer 70 000 bohoslovcov v 754 misijných seminároch a 2 000 novokňazov

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma