Menu

Adriana Curajova

Adriana Curajova

Povolanie: marketing, projekty, prorodinné aktivity

Prečo som sa stal overovateľom?

Dlhodobo pracujem so sociálne znevýhodnenými rodinami, ktoré sa do nezávideniahodnej situácie dostali nepríjemnými okolnosťami, nie vlastnou vinou.

Aké výzvy chcem overovať?

Rodiny s deťmi. Kultúra.

Moje výzvy ()

Výzvy, ktoré som podporil()

Výzvy, ktoré som overil()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma

Vaša platba bola upravená