Menu

Profil OZ Tvorivá dielňa

OZ Tvorivá dielňa

Naše krédo

Tvorenie je radosť. S radosťou tvoríme.

Stručný popis organizácie

Spájame ľudí, ktorí majú vzťah k umeniu, kreativite a tvorivému sebavyjadreniu. Ciele: organizácia umeleckých a tvorivých dielní, vzdelávacích aktivít a podporovať záujem o výtvarné techniky a remeselné zručnosti, podporiť záujem verejnosti o arteterapiu, podporovať tvorivých a kreatívnych ľudí, budovať, spravovať a rozširovať informačnú stránku združenia a budovať partnerstvá, zapájať sa do projektov a podporovať také projekty, ktoré súvisia s cieľom činnosti OZ Tvorivá dielňa.

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma