Menu

Profil OZ Tvorivá dielňa

OZ Tvorivá dielňa

Náš príbeh

Naším zámerom je spájať ľudí, ktorí majú vzťah k umeniu, kreativite a tvorivému sebavyjadreniu.

V OZ Tvorivá dielňa združujeme šikovných remeselníkov. Mnohí predávajú svoje výrobky na remeselných trhoch, avšak od jari 2020 sa nekonali, a to ani vianočné trhy. Čo mnohým pôsobilo výrazný výpadok v rozpočtoch. Nie všetci sú v on-line svete doma. Vytvorili sme na FB skupinu prezentujúca hand-made práce remeselníkov, ktorí v tejto dobe nemôžu ísť na trhy a predávať svoje výrobky. 

Na FB stránke https://www.facebook.com/OZTvorivadielna/ naši lektori, spolupracovníci, fanúšikovia zverejňujú návody na tvorenie. Fotografie z pracovných postupov rámci TVORIVÉHO ROZVRHU v určený deň zverejňujeme na FB stránke, aby ste sa k nim vedeli vrátiť.
V spolupráci s partnermi otvárame ATELIÉR U VÁS DOMA. Sprostredkovávame on-line spracované tvorivé a výtvarné kurzy.


Pomôžte nám zabezpečiť naše programy, pravidelne organizované tvorivé dielne a výtvarné podujatia pre verejnosť. Vytvárame priestor na podporu tvorivých záujemcov o hand made. Realizujeme zbierky materiálov. Výrobky z dielní postupujeme ďalším organizáciám a jednotlivcom.

Podporujeme remeselníkov, ktorí sa nemôžu zúčastňovať na trhoch a vytvárame im priestor na prezentáciu a predaj v on-line prostredí. Realizujeme on-line tvorivé workshopy a inšpirácie za účelom udržania pozitívneho myslenia a tvorivosti v tejto náročnej dobe. 

Vďaka podpore zorganizujeme verejné výtvarné a artefiletické ateliéry s akademickou maliarkou Darinou Kopkovou, s ktorou dlhodobo spolupracujeme.Urobíme zbierku a perozdelenie tvorivého materiálu medzi spolupracujúce partnerské organizácie, lektorov či jednotlivcov.

Zíde sa nám aj materriálna pomoc. Aká materiálna pomoc sa nám zíde?
Materiál a pomôcky na tvorenie, aj na opakované využitie (napr. maliarske stojany, štetce, farby, hmoty).

ĎAKUJEME.

Stručný popis organizácie

Spájame ľudí, ktorí majú vzťah k umeniu, kreativite a tvorivému sebavyjadreniu. Ciele: organizácia umeleckých a tvorivých dielní, vzdelávacích aktivít a podporovať záujem o výtvarné techniky a remeselné zručnosti, podporiť záujem verejnosti o arteterapiu, podporovať tvorivých a kreatívnych ľudí, budovať, spravovať a rozširovať informačnú stránku združenia a budovať partnerstvá, zapájať sa do projektov a podporovať také projekty, ktoré súvisia s cieľom činnosti OZ Tvorivá dielňa.

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma