Menu

Profil Stredisko Evanjelickej ...

Stredisko Evanjelickej Diakonie ,,útulok Dom na polceste"

Telefónne číslo: 0910491174

Email: info@domnapolceste.sk

Ulica: Tatranská

Číslo: 71

Mesto: Veľký Slavkov

PSČ: 05991

IČO: 37945122

Web: www.domnapolceste.sk

Náš príbeh

Pomáhame mladým mužom po ukončeni ústavnej starostlivosti začleniť sa do spoločnosti

SED Veľký Slavkov vykonáva svoju činnosť od roku 2000. Hlavným cieľom zariadenia je poskytovanie pomoci mladým mužom, ktorí po skončení ústavnej starostlivosti, musia opustiť detské domovy. Pretože nevyrastali v prirodzenom rodinnom prostredí, často nie sú psychicky a sociálne pripravení viesť normálny a plnohodnotný život. Ich samostatný život, ktorý sa poriadne ani nezačal, potom končí v azylovom dome alebo na periférii spoločnosti. Dom na polceste takýmto ľuďom poskytuje priestor a čas, kde sa môžu naučiť pracovať a samostatne žiť. Venujeme sa aj mladým ľuďom, ktorí sa vo svojom živote dostali do krízovej situácie (bezdomovci, narkomani, asociáli – ľudia, ktorí dlhší čas žijú v kríze).

Naše krédo

Modli sa a pracuj

Stručný popis organizácie

Našim cieľom je poskytovanie pomoci mladým mužom, ktorí po skončení ústavnej starostlivosti, musia opustiť detské domovy. Pretože nevyrastali v prirodzenom rodinnom prostredí, často nie sú psychicky a sociálne pripravení viesť normálny a plnohodnotný život. Ich samostatný život, ktorý sa poriadne ani nezačal, potom končí v azylovom dome alebo na periférii spoločnosti. Dom na polceste takýmto ľuďom poskytuje priestor a čas, kde sa môžu naučiť pracovať a samostatne žiť.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma