Menu

Združenie Slatinka

Združenie Slatinka

Náš príbeh

Na Slovensku je takmer 50 tisíc kilometrov riek a potokov. Krajina okolo nich je zdrojom čistej vody, bez ktorej neprežijeme. Preto si nesmieme nechať rieky zničiť betónovaním, stavbou nepotrebných hrádzí či znečistením. Jednou z takýchto riek je Slatina pri Zvolene.

Po rokoch uprednostňovania betónovania riek pred zelenými opatreniami v krajine sa zdá, že svitá na lepšie časy. Vláda sa zaviazala spracovať novú "zelenú" vodnú politiku a zrušiť zámer vodného diela Slatinka pri Zvolene.

Podporte naše úsilie, aby namiesto plánovanej priehrady boli v údolí rieky Slatina ochránené prírodne cenné lokality - presadzujeme vyhlásenie chráneného územia Slatina, staráme sa o lúky, pripomienkujeme zákony a územné plány. 


Naše aktivity v prospech slovenských riek pokračujú miestnymi kampaňami a účasťou na tvorbe koncepcie vodnej politiky Slovenska.


Stručný popis organizácie

Združenie Slatinka vzniklo ako reakcia obyvateľov regiónu voči znovuoživeniu kontroverzného projektu vodného diela Slatinka, ktoré je plánované pri Zvolene od r. 1954. Zúčastňujeme sa rozhodovania o projektoch a dokumentoch s vplyvom na životné prostredie, staráme sa o prírodné lokality, podporujeme dobrovoľníctvo a vzdelávame deti a mladých ľudí. Presadzujeme využitie údolia rieky Slatina bez nepotrebnej priehrady, pretože existujú lepšie riešenia zadržania vody v krajine.

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma