Menu

Pomoc v pandemickej situácii

Trvanie výzvy: 31. marca 2021 - 7. júna 2021

Cieľ výzvy

Finančnú podporu by som potreboval na pokrytie nevyhnutných nákladov, ako sú: stravovanie, nájom za byt, energie, poistenia, odvody, zubára.

Príbeh

Pomoc v pandemickej situácii

Som živnostník a kvôli pretrvávajúcej pandemickej situácii nemožem vykonávať svoju činnosť: organizovanie lezeckých kurzov.

Pretrvávajúca pandemická situácia mi znemožňuje už dlhodobo vykonávať lezecké kurzy, ktoré boli hlavnou náplňou mojej činnosti. Finančnú podporu by som potreboval na pokrytie nevyhnutných nákladov, nakoľko v aktuálnej situácii, ktorá už dlho pretrváva som bez príjmu.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?