Menu

Žiadosť o finančnú pomoc

Trvanie výzvy: 12. mája 2021 - 15. augusta 2021

Cieľ výzvy

účty, domácnosť, potraviny za mesiac jún a júl

Príbeh

Žiadosť o finančnú pomoc

Vdaka pandémii som sa dostala do zlej finančnej situácie

Pandémia ma pripravila o príjem a nevyhnutné výdaje ma dostali do situácie požiadať o finančnú pomoc. V prvej vlne pandémie som nemohla vykonávať svoju podnikatelskú činnosť, nakoľko museli byť prevádzky zatvorené a ja som nemala žiadne odpustky na réžii, som bola nútená prevádzku zavrieť. To ma dostalo do zlej finančnej situácie a taktiež nevyhnutné výdaje okolo domácnosti (kúpa nového kotla). Moja finančná situácia stále pretrváva a preto by som chcela požiadať o finančný príspevok. 

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?