Menu

Nákup šatňových skriniek pre žiakov KGŠM

Trvanie výzvy: 17. mája 2021 - 30. júna 2021

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je dofinancovanie potrebnej sumy formou verejnej zbierky. Finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu žiackych šatní na KGŠM. Ak sa nám podarí vyzbierať viac finančných prostriedkov zakúpime kovové skrinky postupne pre všetkých žiakov.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 6.3.1992

IČO: 30232503

Ulica: Hurbanova 9

Mesto: Banská Bystrica

PSČ: 97401

Štát: Slovensko

Príbeh

Nákup šatňových skriniek pre žiakov KGŠM

POMÔŽTE NÁM PRE ŽIAKOV ZLEPŠIŤ PROSTREDIE V ŠKOLE – KOVOVÉ ŠATŇOVÉ SKRINKY

Katolícke gymnázium Štefana Moysesa v súčasnosti navštevuje 320 žiakov. Gymnázium funguje od roku 1992. Škola má 15 tried z toho 8 tried s osemročným vzdelávacím programom a 7 tried so štvorročným vzdelávacím programom. Vybavenie školy sa každý rok snažíme postupne modernizovať, preto sme sa teraz rozhodli zrekonštruovať školské šatne.
Šatňové skrinky sú v školách nepostrádateľné, žiaci ich často berú ako bežnú súčasť vybavenia školy. Osobné veci žiakov v šatni si počas školského roka žijú „kadejako“ a so stavom v nich často nie sú spokojní žiaci ani ich rodičia, preto je naším cieľom zmodernizovať priestor v šatni a zakúpiť postupne šatňové skrinky pre všetkých žiakov. Radi by sme začali s našimi „mladšími žiakmi“ (príma, sekunda, tercia, kvarta). Chceli by sme uchovať ich osobné veci čisté a v bezpečí. Na začiatok plánujeme zakúpiť 104 skriniek. Potrebné kovové skrinky majú hodnotu  4 500 Eur. Ak by sa nám podarilo vyzbierať viac finančných prostriedkov, zakúpili by sme takéto skrinky aj pre starších žiakov našej školy.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?