Menu

Covid-19 mi zobral prácu, úspory a zadĺžila som sa

Trvanie výzvy: 9. júna 2021 - 9. augusta 2021

Cieľ výzvy

Potrebujem urýchlene vrátiť požičané finančné prostriedky, ktoré som si bola nútená požičať na zaplatenie odvodov a na živobytie

Príbeh

Covid-19 mi zobral prácu, úspory a zadĺžila som sa

Investovala som do podnikania, chcela som aby sa ľudia v mojej prevádzke cítili dobre, aby sa mali kde stretávať. Covid 19 to zmenil - prišla som o prácu, úspory-zadlžila som sa.

        Uchádzam sa o pomoc z FVP a o pomoc od dobrých ľudí.  V roku 2017 som sa rozhodla podnikať u nás v malej obci v okrese Poltár, v miestnom pohostinstve. Usporené finančné prostriedky som investovala do podnikania, nakoľko som chcela aby sa ľudia v mojej prevádzke cítili dobre aby sa mali kde stretávať, keďže u nás v malej dedinke sú možnosti veľmi obmedzené. Na základe opatrení ÚVZ SR, pri ohrození verejného zdravia z dôvodu Covid 19 som musela  prevádzku zatvoriť, Dúfala som, že sa situácia  v krátkej dobe zlepší a ja budem môcť zariadenie znova otvoriť,  ale bohužiaľ nestalo sa tak, živnosť som  nakoniec  úplne zrušila 3.10.2020. Z dôvodu uzavretia prevádzky som nemala žiadne tržby , ale povinné odvody som platiť musela.  Dotáciu od štátu som nedostala, lebo som nevedela ako o to požiadať, nemal mi kto poradiť ako postupovať pri žiadosti.  Neskôr som sa zaevidovala na úrade práce a chodila na drobné obecné služby. Teraz od 1.4.2021 sa mi podarilo zamestnať, ale len na dobu určitú do 30.9.2021 ako opatrovateľka za minimálnu mzdu. Urýchlene musím však splatiť dlžobu čo som s ipožičala v čase, keď som nemala žiaden príjem a musela som platiť odvody a na živobytie.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?