Menu

Asistenčný psík pre Šimonka

Trvanie výzvy: 13. augusta 2013 - 14. apríla 2014

Cieľ výzvy

Chceme Šimonkovi zabezpečiť vycvičeného psíka, ktorý by ho chránil, rozvíjal a dával na neho pozor.

Príbeh

Asistenčný psík pre Šimonka

Šimonko je večne usmiaty chlapček postihnutý Downovým syndrómom, ktorý sa rád vydáva sám na potulky akonáhle je čo i len chvíľu bez dohľadu. Jeho bezpečnosť je pre nás na prvom mieste, preto prosíme dobrých ľudí o pomoc s nákladmi na asistenčného psíka, ktorý by ho ochraňoval, rozvíjal a hlavne dával na neho pozor.

Malý Šimonko je najmladší spomedzi štyroch súrodencov. Narodil sa nám 4. augusta 2002 s diagnózou Downov syndróm. Na rozdiel od iných detičiek je náš Šimonko veľmi hyperaktívny, vyžaduje opateru a pozornosť 24 hodín denne. Pred pár rokmi dostal zápal mozgových blán a lekári ho zachránili, ako sa hovorí, v hodine dvanástej. Bolo to veľmi ťažké obdobie. Na JISke sme strávili niekoľko týždňov. Odvtedy sa nám Šimonko zmenil. Zhoršil sa mu zdravotný stav, slabšie počuje, je veľmi citlivý na hluk, občas sa pociká a často je podráždený a chorý. Objavili sa aj problémy s kĺbmi a skolióza, no najhoršie sú ale poruchy spánku. Nikdy nevieme, čo ho napadne, naposledy sa prechádzal po frekventovanej ceste. Na upozornenie vodičov nám ho polícia priviezla v poriadku. Aj pani učiteľky v škole sú s týmto problémom oboznámené a musia na neho dávať extra pozor. Napriek tomu, že sa snažíme a sme opatrní, je veľmi náročné ho ustrážiť. On si myslí, že je to hra, niekam sa skryje a neozve sa. Keďže málo a nezrozumiteľne rozpráva, nedokáže povedať ako sa volá a kde býva. Týmto nám spôsobuje perné chvíle a obrovský strach. Na jednom stretnutí detí s Downovým syndrómom nám poradili zaobstarať si asistenčného psa, ktorý by bol špeciálne vycvičený a stále by na neho dával pozor. Keďže Šimonko zbožňuje psy a kone, prišla nám táto myšlienka ako skvelý nápad a rada.

Psík bude špeciálne vycvičený pre nášho syna, bude nosiť špeciálny postroj, kde bude uložená kartička so Šimonkovými údajmi a na obojku bude nosiť GPS navigačný prístroj. Vďaka citovému naviazaniu psíka na Šimonka ho bude možné naučiť cviky polohovania na Šimonkove psychické a fyzické uvoľnenie a vďaka tomu sa bude Šimonko viac rozvíjať po všetkých stránkach.
Výcvik psíka bude trvať 3 roky a vlastne celý jeho život bude rozdelený do fáz a minimálne do dospelosti na neho bude dohliadať tím výcvikárov a canisterapeutov K-7. Odmalička sa bude socializovať na Šimonka a celú rodinu, na prostredie mesta, dopravné prostriedky a na iné zvieratá. Neskôr sa bude venovať základnému výcviku (poslušnosť, ovládateľnosť na prekážkach, stopa, revír), ďalej výcvik označovanie (štekanie) pri inej ako bežnej situácii (ak by sa znova Šimonko rozhodol sám niekam odísť a psík nebude mať na sebe postroj a vodítko) a nakoniec sa psík bude učiť na situácie frekventovaného mestského života ako sú križovatky, semafóry... Podľa paragrafu 38 sociálna poisťovňa poskytuje príspevok na psa len pre nevidiacich a zdravotná poisťovňa neposkytuje žiadne príspevky. V ročných nákladoch je zahrnutá veterinárna starostlivosť, krmivo na rok a výcvik a socializácia.

Nakoľko naša finančná situácia nám nedovoľuje si toho psíka a hlavne jeho výcvik zabezpečiť, preto by som chcela požiadať dobrých ľudí o finančnú pomoc.


Vopred veľmi pekne ďakujeme !

Jarmila Panáčová so Šimonkom a jeho rodinkou.

Hvozdnica 35, 013 56 , okres Bytča

0944 173 241

číslo účtu ČSOB: 40 125 00 799/7500

Aktualizácie

Príbeh Šimona a Odyssea – rok prvý Stav projektu k 5.4.301414. apr 2014

Milí darcovia, náš Šimonko so svojou bielučkou Ody sa vám chcú veľmi pekne poďakovať za všetky dary, ktoré ste im poslali. Psíka sme už získali a vytvoríli sme výzvu novú, ktorej predmetom bude zbierka na výcvik, stravu a veterinárne poplatky pre Ody. Ďakujeme.

Príbeh Šimona a Odyssea – rok prvý Stav projektu k 5.4.30148. apr 2014

Projekt Šimon a Odyssea sa začal písať 4.5.2013, kedy sa narodilo šteniatko bieleho švajčiarkeho ovčiaka v chovnej stanici Ancillias. O dva mesiace neskôr už Odyssea prišla do nového domova, aby sa začal písať o nej a Šimonovi, 11 ročnom chlapcovi s DS. V polovici augusta 2013 sme zverejnili výzvu na finančnú podporu aj na Vašom portáli. O necelý mesiac Odyssea, fenka vo výcviku na asistenčného (doprovodného) psa postihnutého chlapca a psa záchranára , oslávi prvé narodeniny. Spolu so Šimonom a ostatnými kamarátmi v Žiline. Radi by sme sa podelili s úspechmi tejto dvojice , lebo nepriamo, ale podieľali sa na tom aj ľudia cez portál „ľudiaľuďom“. Začiatky spoločného života.... Šimon a Ody si na seba zvykli od prvého dňa. Ody začala hneď chodiť do dennej psej škôlky K-7. Prvé týždne jej života boli zamerané na socializáciu, upevnenie temperamentu a hneď sme začali aj s výcvikom poslušnosti, štekania na povel, či rozvoja pachových schopností. Šimon začal navštevovať canisterapiu v Canis centre K-7 , kde sa hravou formou „učil“ čo môže a čo nemôže s Odysseou robiť , ako sa správať, ako ju chrániť. Začlenil sa aj medzi zdravé deti na tábore, kde Odyssea strávila 2 dni. Prvé úspechy.... Šimon sa s Odysseou prvýkrát predstavil aj na klubovej výstave v Tatranskej Štrbe v 09/2013, kde Ody získala ocenenie v kategórii šteňa a spolu so Šimonom aj v kategórii „dieťa a pes“. V januári 2014 sa opäť Odyssea a Šimon zúčastnili výstavy CACIB Trenčín a opäť Odyssea získala ocenenie „veľmi nádejná“ v kateórii mladší dorast a spolu so Šimonkom sa predstavili aj v súťaži „junior handlingu“, čo je súťaž detí a mládeže Slovenska v schopnosti rozumieť psíkom, viesť ich na výstave a mať znalosti o svojom psovi a plemenách. Šimonovi táto účasť prináša možnosť integrovať sa medzi zdravých ľudí, rozvíjať si schopnosti samostatného života „byť úspešný“. Len choroba Šimonovi zabránila účasť na ďalšej medzinárodnej výstave CACIB Nitra, kde mal súťažiť s deťmi v junior handlingu. Ako spolu komunikujú.... Šimon a Ody trávia po škole spolu veľa času. Najčastejšie na dvore, kde Šimon trénuje aporty a Ody vydrží hodiny byť so Šimonom. Raz týždenne spolu navštevujú aj Klub mladého psovoda K-7 a tu trávia čas s inými deťmi. Šimon si našiel svoju „ výcvikovú cestu“ a Ody mu rozumie. Najradšej je, keď jej Šimon schováva veci a ona ich hľadá, alebo keď jazdí na bicykli a ona mu chytá koleso. Šimon sa stal na Odysseu aj trošku háklivý – nemá rád, keď si napríklad ostatné deti Ody trošku „prisvoja, pritiahnu, pritúlia“. Hneď si ju volá k sebe... Nemá rád, keď Odyssea odchádza na sústredenia K-7 a nie je cez noc doma. Majú svoje šibalstvá. Tréning Odyssei... Život Odyssei je náročný. Denne trávi asi 6 hodín v canis centre, kde sa o ňu starajú výcvikári a študenti kynológie. Absolvuje tréningy „frekvencie“ ( cesty, železnice, bicykle, zvuky, ruchy...), absolvuje tréningy poslušnosti, rozvoja motoriky, pachové práce a záchranárske revíry, vyhľadávanie v lesoch a ruinách. Je to stále iba šteňa, jej výcvik bude trvať do 3 rokov jej života. No už teraz sa pripravuje na prvé preskúšanie odbornosti doprovodného psa podľa skúšobného poriadku BH-SK (SKJ SR). V 04/2014 v Ivánke pri Dunaji si vyskúša certifikáciu bez možnosti hodnotenia, nakoľko ešte nemá vek (až v 14 mesiacoch môže nastúpiť na ostrú skúšku). Odyssea chodí aj ako psík v tréningu do základnej školy, k štrvtákom na Jarnú ulicu v Žiline. Jej výcvikári tak zabezpečujú, aby bola všestranná, nebojácna, vytrvalá. 0dy a Šimon nám rastú pred očami... Na to, aby ju Šimon ovládal na vôdzke, trénuje na futbalovom ihrisku. A Ody musí pri Šimonovi krotiť svoj temperament. A čo nás čaká ? V máji oslávi Odyssea svoje prvé narodeniny. Na kynologickom cvičisku jej deti a rodičia detí, jej rodina pripravia malú párty. Šimon o nej netuší, bude to pre neho a decká z klubu mladého psovoda prekvapenie. Odyssea sa v druhom roku svojho života bude pripravovať na dráhu asistenčného psa. Vzhľadom na jej vek, na to, že je v psej puberte, stále musíme dávať pozor, my výcvikári na to, aby sa „nezlomila jej povaha“, aby zostala srdečná a oddaná ľuďom, neustále ju musíme učiť a byť nároční pri výcviku. So Šimonom sa stále iba „hrá“, s nami, dospelými, už začína „pracovať a rozmýšľať ako služobný pes“. Šimon je vďaka Odyssei stále na čerstvom vzduchu a v pohybe. Snažíme sa cez canisterapiu, Šimona aj čo najviac vzdelávať. Zúčastňuje sa aj všetkých CANIS víkendov K-7, ktoré sú podporované ďalšou nadáciou . Záver : Projekt Šimon a Odyssea je plánovaný na 3 roky. Canisterapia ani výcvik asistenčného psa nie je ľahkou ,ani krátkou a vôbec nie lacnou záležitosťou. Ale fotky Vám, dobrí ľudia, dokážu, že Šimon je s Ody šťastný. A to je zmysel nášho projektu. Prvý rok sa financovanie zvládlo, a hlavné náklady sú pokrytú do 09/2014. Potom budú využité prostriedky z aj z darcovského portálu ľudia ľuďom – na výcvik, stravu veterinárnu starostlivosť. Ďakujeme. Príjem finančných darov : Vlastné zdroje rodiny 800,00 EUR nákup šteňaťa 06/2013 150,00 EUR Výcvik K-7 06/2013 – 08/2013 100,00 EUR Poplatky za výstavy CACIB Trenčín, CACIB Nitra 01/2014, 03/2014 40,00 EUR Poplatok za členstvo v BŠO klube Slovenskej republiky 01/2014 Finančné dary iné ako www.ľudiaľuďom.sk 2570,00 EUR Výcvik v K-7 od 09/2013 do 09/2014, strava psa a veterinárne poplatky PONTIS Bratislava 100,00 EUR KROSS Žilina 4people, n.o. 376,00 EUR Uložené na účte Šimona Panáča a budú určené na úhradu nákladov od 09/2014 Spracovala : Ing. Bátoryová, canisterapeut K-7, Bc. Petra Panáčová, sestra ŠImona

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?